پایان نامه بررسي ميزان استفاده روابط عمومي از تبليغات و فنون تبليغ
پایان نامه بررسي ميزان استفاده روابط عمومي از تبليغات و فنون تبليغ

دانلود پایان نامه رساله بررسي ميزان استفاده روابط عمومي از تبليغات و فنون تبليغ، نمونه موردی: صندوق تعاونی کشور ۸۸ ص فرمت WORD


فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: طرح تحقيق

طرح و بيان مسأله

اهميت و ضرورت اجراي تحقيق

اهداف تحقيق

كلي

جزئي

معرفي روشهاي اجراي تحقيق

فصل دوم: تعاريف و چارت تشكيلاتي روابط عمومي

تعاريف روابط عمومي

تاريخچه روابط عمومي در جهان

تاريخچه روابط عمومي در ايران

شرح وظايف و تشكيلات روابط عمومي

فصل سوم: آشنايي با روابط عمومي صندوق تعاون

چارت تشكيلاتي روابط عمومي صندوق تعاون

شرح وظايف دايره ارتباطات

شرح وظايف دايره ارتباط با رسانه ها و انتشارات

شرح وظايف دايره تبليغات و تشريفات

فصل چهارم: تعاريف تبليغ

تعاريف تبليغات

تكنيك هاي تبليغ

مرزهاي تبليغ و روابط عمومي

فصل پنجم : تبليغات در صندوق تعاون

گردش كار تبليغات در روابط عمومي صندوق

برنامه پيشنهادي تبليغات روابط عمومي در سال 84

بودجه پيش بيني شده براي تبليغات

عملكرد روابط عمومي در زمينه تبليغات

فصل ششم: نتيجه گيري

نتيجه گيري تحقيق

كاستي هاي روابط عمومي

نقاط قوت روابط عمومي در امر تبليغ

راهكارهاي پيشنهادي

ضمائم

منابع و مأخذ


فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

sandoq tavoni_1580713825_36624_8746_1088.zip0.05 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 50,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت