پایان نامه بهینه سازی زمان و جابجايي در تولید تلويزيون هاي پارس الكتريك
پایان نامه بهینه سازی زمان و جابجايي در  تولید تلويزيون هاي پارس الكتريك

دانلود پایان نامه رساله بررسی راهکارهای بهینه سازی زمان و جابجايي در طي مراحل تهيه و تولید تلويزيون هاي پارس الكتريك ۹۶ ص فرمت WORD

فهرست مطالب:

تاريخچه 1
فصل اول : معرفي واحدصنعتي 3
1-1- سازماندهي و تشكيلات 5
2-1- بخش توليد 5
3-1- بخش بازرگاني 13
4-1- كنترل كيفيت 15
5-1- مهندسي صنايع 16
6-1- تعميرات وتأسيسات 17
7-1- مركز ايمني و بهداشت 18
8-1- امور اداري 24
9-1- امور مالي و چارت واحد مالي 27
10-1- بخش كامپيوتر 28
فصل دوم : سالنها و خطوط توليد 30
1-2- سالن توليد تلويزيون 31
2-2- انبارها 41
3-2- خط pars 42
4-2- خط Grundic 44
فصل سوم :نمودارهاي فرآيند جريان نمودار فرآيند جريان خطوط توليد 50
1-3- نمودار فرآيند جريان توليد شاسي 51
2-3- نمودار فرآيند جريان توليد فرانت ( خط قديم PARS) 52
3-3- نمودار فرآيند جريان توليد بك 53
4-3- نمودار فرآيند جريان آماده سازي لامپ تصوير 54
5-3- نمودار فرآيند جريان توليد فراتب ( خط جديد PARS) 55
6-3- نمودار فرآيند جريان توليد مارك 56
7-3- نمودار فرآيند جريان توليد فرم بلندگو 57
8-3- نمودار فرآيند جريان توليد شيلت 58
9-3- نمودار فرآيند جريان توليد سنترپل 59
10-3 - نمودار فرآيند جريان توليد واشر 60
11-3- نمودار فرآيند جريان توليد ترمينال 61
12-3- نمودار فرآيند جريان مونتاژ بلند گو 62
13-3- نمودار فرآيند جريان توليد فوم 63
14-3- نمودار فرآيند جريان آماده سازي كارتن 64
15-3- نمودار فرآيند جريان مونتاژ تلويزيون ( خط قديم سالن 1) 65
16-3- نمودار فرآيند جريان مونتاژ تلويزيون ( خط جديد سالن 2) 67
فصل چهارم : عناصر كاري 69
1-4- معرفي عناصر و نقاط شروع وانفصال 70
2-4- تعداد اپراتورهايي كه عمليات مربوط به هر عنصر را انجام مي‌دهند 75
3-4- جدول زمان مربوط به انجام عناصر 76
4-4- جدول بهبودي 78
فصل پنجم : پيشنهادات 80
1-5- موارد مربوط به برنامه‌ريزي توليد 81
2-5- موارد مربوط به حمل و نقل 82
3-5- موارد مربوط ، ايمني و بهداشت 83
منابع ومأخذ 84

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

pars electric_1580713288_36621_8746_1368.zip0.23 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 50,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت