پایان نامه بررسی عوامل موثر بررضایت شغلی کارمندان سازمانی دانشگاه آزاد
 پایان نامه بررسی عوامل موثر بررضایت شغلی کارمندان سازمانی دانشگاه آزاد

دانلود پایان نامه رساله بررسی عوامل موثر بررضایت شغلی کارمندان درون وبرون سازمانی دانشگاه آزاد ، نمونه موردی: دانشگاه آزاد رفسنجان ۶۸ ص فرمت WORD

فهرست مطالب:

فصل اول1
مقدمه2
بیان مسئله4
موضوع تحقیق5
فرضیات تحقیق5
هدف تحقیق6
ویژه کردن موضوع7
اهمیت وضرورت تحقیق7
تعاریف مفاهیم نظری وعملیاتی متغیرها8
فصل دوم10
مبانی نظری تحقیق11
ادبیات تحقیق12
نظریه های متفکران درمورد رضایت شغلی13
فصل سوم17
روش اجرای تحقیق18
ابزار گردآوری اطلاعات18
روش وشیوه ی نمونه گیری19
جامعه آماری19
تعیین حجم نمونه19
روش تجزیه وتحلیل اطلاعات19
فصل چهارم21
ارائه یافته ها21
فصل پنجم37
تجزیه وتحلیل یافته 37
فصل ششم44
نتیجه گیری45
پیشنهادات55
منابع و موأخذ56
پیوستها57
پرسشنامه58
جدول کدبرگ (راهنمای پرسشنامه)60

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

rezayat shoqli karmandan_1580713650_36623_8746_1250.zip0.07 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 50,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت