پایان نامه بررسي راهکارهای استفاده از ظرفیت صادرات مرکبات و رفع موانع فروش
پایان نامه بررسي راهکارهای استفاده از ظرفیت صادرات مرکبات و رفع موانع فروش

دانلود پایان نامه رساله بررسي راهکارهای استفاده از ظرفیت صادرات مرکبات و رفع موانع فروش ۶۴ ص فرمت WORD

فهرست مطالب

فصل اول 1
1-1 مقدمه: 2
2-1 تعريف موضوع 2
3-1 اهميت موضوع 3
4-1 هدف از انتخاب موضوع 4
فصل دوم – ادبيات موضوع 4
2-1 ساير مطالعات انجام شده 5
2-2 تاريخچه مرکبات 5
2-3 مشخصات کلي مرکبات 8
2-4 درجه بندي جهاني مرکبات 9
2-5 شرايط آب و هوايي مناسب کشت و پرورش مرکبات: 10
2-6 احتياجات غذايي درختان مرکبات 11
2-7 بررسي وضعيت سطح زير کشت و توليدات مرکبات کشور: 11
2-8 توليد جهاني مرکبات 14
2-9 فرآيند صادرات مرکبات 16
2-15-1 مراحل قبل از صدور 16
2-10 مراحل اداري صادرات ميوه 19
2-12 بسته بندي 22
2-13 حمل و نقل 24
2-14 بازاريابي 25
فصل سوم – روش تحقيق 28
1-3 مقدمه : 29
1-3- جامعه آماري: 29
2-3 فرضيات تحقيق 30
3-3 روشهاي جمع آوري اطلاعات 30
4-3 پرسشنامه: 30
فصل چهارم – تجزيه و تحليل يافته ها 32
فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادات 35
منابع و مأخذ 50
پرسشنامه: 50

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

morakkabat_1580713105_36620_8746_1512.zip0.07 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 50,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت