پایان نامه بررسي پتانسیل های گزارشگري بهینه سيستم اطلاعات حسابداري
پایان نامه بررسي پتانسیل های گزارشگري بهینه سيستم اطلاعات حسابداري دانلود پایان نامه رساله بررسي پتانسیل های گزارشگري بهینه سيستم اطلاعات حسابداري با تاکید بر پاسخ گويي گزارشگري مالي ، مورد مطالعه: شهرداري هاي ...
قیمت :50,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1