پایان نامه بررسي ميزان استفاده روابط عمومي از تبليغات و فنون تبليغ

پایان نامه بررسي ميزان استفاده روابط عمومي از تبليغات و فنون تبليغ

دانلود پایان نامه رساله بررسي ميزان استفاده روابط عمومي از تبليغات و فنون تبليغ، نمونه موردی: صندوق تعاونی کشور ۸۸ ص فرمت WORD ...
قیمت : 50,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
 پایان نامه بررسی عوامل موثر بررضایت شغلی کارمندان سازمانی دانشگاه آزاد

پایان نامه بررسی عوامل موثر بررضایت شغلی کارمندان سازمانی دانشگاه آزاد

دانلود پایان نامه رساله بررسی عوامل موثر بررضایت شغلی کارمندان درون وبرون سازمانی دانشگاه آزاد ، نمونه موردی: دانشگاه آزاد رفسنجان ۶۸ ص فرمت WORD ...
قیمت : 50,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه تاثیر مشکلات فراروی صنعت پسته بر کاهش صادرات

پایان نامه تاثیر مشکلات فراروی صنعت پسته بر کاهش صادرات

دانلود پایان نامه رساله تاثیر مشکلات فراروی صنعت پسته بر کاهش صادرات و ارائه راهکارهای افزایش فروش ۷۸ ص فرمت WORD فهرست ...
قیمت : 50,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه بهینه سازی زمان و جابجايي در  تولید تلويزيون هاي پارس الكتريك

پایان نامه بهینه سازی زمان و جابجايي در تولید تلويزيون هاي پارس الكتريك

دانلود پایان نامه رساله بررسی راهکارهای بهینه سازی زمان و جابجايي در طي مراحل تهيه و تولید تلويزيون هاي پارس الكتريك ۹۶ ص فرمت ...
قیمت : 50,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه بررسي راهکارهای استفاده از ظرفیت صادرات مرکبات و رفع موانع فروش

پایان نامه بررسي راهکارهای استفاده از ظرفیت صادرات مرکبات و رفع موانع فروش

دانلود پایان نامه رساله بررسي راهکارهای استفاده از ظرفیت صادرات مرکبات و رفع موانع فروش ۶۴ ص فرمت WORD ...
قیمت : 50,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه مطالعه و شناخت نيازهاي همه جانبه آموزشي مديران مدارس

پایان نامه مطالعه و شناخت نيازهاي همه جانبه آموزشي مديران مدارس

دانلود پایان نامه رساله مطالعه و شناخت نيازهاي همه جانبه آموزشي مديران مدارس ، نمونه موردی: مدارس متوسطة دولتي شهرستان كرج ۱۲۰ ص فرمت WORD ...
قیمت : 50,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه حفظ و احیاء و ساماندهی بنای کاخ مادر چالوس با تاکید بر ارتقاء گردشگری

پایان نامه حفظ و احیاء و ساماندهی بنای کاخ مادر چالوس با تاکید بر ارتقاء گردشگری

دانلود پایان نامه رساله حفظ و احیاء و ساماندهی بنای کاخ مادر چالوس با تاکید بر ارتقاء گردشگری ۱۳۲ ص فرمت WORD ...
قیمت : 50,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه بررسي پتانسیل های گزارشگري بهینه سيستم اطلاعات حسابداري

پایان نامه بررسي پتانسیل های گزارشگري بهینه سيستم اطلاعات حسابداري

دانلود پایان نامه رساله بررسي پتانسیل های گزارشگري بهینه سيستم اطلاعات حسابداري با تاکید بر پاسخ گويي گزارشگري مالي ، مورد مطالعه: شهرداري هاي ...
قیمت : 50,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه بهبود سياست گذاری در امر توليد شرکت داروسازی ثامن

پایان نامه بهبود سياست گذاری در امر توليد شرکت داروسازی ثامن

دانلود پایان نامه رساله بهبود سياست گذاری در امر توليد شرکت داروسازی ثامن با تاکید برنظرات مصرف‌كنندگان ۱۳۸ ص فرمت Word ...
قیمت : 50,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
 پایان نامه بررسی مشکلات فراروی مديريت بازار فيروزه صادراتي

پایان نامه بررسی مشکلات فراروی مديريت بازار فيروزه صادراتي

دانلود پایان نامه رساله بررسی مشکلات فراروی مديريت بازار فيروزه صادراتي با تاکید بر افزایش صادرات، نمونه موردی: استان خراسان ۱۲۰ ص فرمت WORD ...
قیمت : 50,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1 2 3 4